25 lat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Ochrona i popularyzacja wartości, Samorząd Województwa Pomorskiego, Kościerzyna 2009r.

 

3-mamy klucze do sukcesu. Poradnik dla organizacji pozarządowych z zakresu działania i pozyskiwania środków na działalność statutową, w tym szczególności rozwój inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich, Przemysław Maksymów, Nowe Misteczko 2009r.

Aleje śródpolne oraz założenia parkowe Wzgórz Dalkowskich, Jakub Józefczuk, Legnica 2010r.

Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030r, Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2009r.

Atlas Roślin, R. Krzyściak-Kośińska i inni, Pascal 2007r.

Atlas zwierząt, Ł. Przybyłowicz i inni, Pascal 2007r.

Bocian biały. Poradnik praktycznej ochrony, Towarzystwo Przyrodnicze ?Bocian? Siedlce 2007r.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Krosno 1998r.

Chrońmy aleje śródpolne, Jakub Józefczuk, Nowe Miasteczko 2010r.

Człowiek i las o ochronę Puszczy Białowieskiej, Janusz Korbel, Lipsk/Białowieża 2005r.

Czysta Liwa ? szkolny monitoring rzeki Liwy, E. Romanow, G. Kamrowska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Eko-Inicjatywa

Dzikie rośliny jadalne. Przewodnik survivalowy,

Dolina Dolnej Wisły przewodnik rowerowy, W. Bykowski, R. Gonia ? Świecie 2001r

Dolina rzeki Soły, J. Żarnowiec, A Herczek, Towarzystwo Na Rzecz Ziemi 1999r.

Drzewa ? Przewodnik Collinsa, W-wa 2009r.

Energia ? konieczność ale i odpowiedzialność, Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2009r.

Gorczański Park Narodowy, W. Różański - Poręba Wielka 2006r.

Gospodarka odpadami na terenach wiejskich, Z.Karaczun - W-wa 2005r.

Identifying native and alien crayfish species In Europe, M. Pockl, D.M. Hodlich, J. Pennerstorfer

Ilustrowana Encyklopedia Gadów, A. Trepka i inni, Arystoteles - W-wa 2007r.

Ilustrowana Encyklopedia Płazów, A. Trepka i inni, Arystoteles - W-wa 2007r.

Ilustrowana Encyklopedia Ssaków, A. Trepka i inni, Arystoteles - W-wa 2007r.

Important Bird areas In the Balic Sea, Bird Life International 2000r.

Jak pomagać nietoperzom? Krzysztof Kasprzyk, Charzykowy 2008r.

Jak samemu zrobić prezent na każdą okazję, Reader?s Digest 2006r.

Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia, G.Pierzynowska - Pelplin 2005r.

Kieszonkowy Atlas Ptaków, J.Elphick, J.Woodward - 2005r.

Kociewie ? kraina wśród lasów, jezior i rzek, T. Wiczyński , R.Szwoch - Starogard Gdański 2005r

Kraina Kociewie czeka na ciebie, T. Wiczyński , R.Szwoch - Starogard Gdański 2005r.

Księga ekologii, H. Pleijen

Lasy Zielony skarbiec województwa pomorskiego, redakcja Ewa Romanow-Pękal, Samorząd Województwa Pomorskiego

Leksykon ochrony środowiska ze słownikami polsko-angielskim i angielsko-polskim oraz polsko-niemieckim i niemiecko-polskim, M.Maciejowski - Gdańsk 1995r.

Leśny przewodnik turystyczny, W. Hofman i inni ? Bedoń

Młodzież a Natura 2000. Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2011r.

Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary), M. Lenartowicz, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN

Mój pierwszy przewodnik ? Jakie to drzewo?, T. Hryniewicki, Multico 2007r.

Mój pierwszy przewodnik ? Jaki to grzyb?, H. Grabarczyk, M. Grabarczyk, Multico 2008r.

Mój pierwszy przewodnik ? Jaki to kwiat?, U. Stichmann ? Many, Multico 2006r.

Mój pierwszy przewodnik  - Jaki to owad?, H. Grabarczyk, M. Grabarczyk, Multico 2007r..

Mój pierwszy przewodnik ? Jaki to ptak?, H. Haag, Multico 2006r.

Mój pierwszy przewodnik ? Jakie to zwierzę?, H. Grabarczyk, M. Grabarczyk, Multico 2008r.

Natura 2000-narzędzie ochrony przyrody, P. Pawlaczyk, A. Jermaczek - W-wa 2004r.

Nietoperze Europy, C. Dietz, O. Von Helversen, D. Nill, Multico 2007r.

Nietoperze Polski, K. Sachanowicz, M. Ciechanowski, Multici 2008r.

Obszary wodno-błotne w Polsce, W. Dembek i inni - Falenty 2004r.

Ochrona środowiska. Przedsiębiorcy. Kancelaria Jendrośka Bar i Wspólnicy, Warszawa 2007r.

Ochrona środowiska. Samorządy. Kancelaria Jendrośka Bar i Wspólnicy, Warszawa 2007r.

Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, L. Ryszkowski, A. Kędziora - Poznań 2005r.

Opanuj Gniew. Przewodnik po gminie Gniew, praca zbiorowa

Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce, P.O. Sidło i inni, W-wa 2004r.

Owady Polski, M. Kozłowski, W-wa 2008r.

O wodzie ? warto wiedzieć, Wodociągi Słupsk, 2011r.

Parki Narodowe, Informator Europejskiego Centrum Ekologicznego, 1996r.

Piękne Morze Bałtyckie, Gdańska Fundacja Wody

Podręczny atlas grzybów Półwyspy Helskiego,

Polskie Parki Narodowe? Informator Europejskiego Centrum Ekologicznego 1996r.

Popularny słownik Kociewski, praca zbiorowa,

Poradnik młodego tropiciela, K. Popko ? Tomaszewicz, H. Stefanik, Gorczański Park Narodowy

Praktyczna lekcja ekologii w ramach nauczania języka polskiego, wycieczki, zajęć integracyjnych, E. Romanow i inni, Eko-Inicjatywa" ? Kwidzyn 2003r.

Programowanie rozwoju regionalnego, M. Benio i inni ? Kraków 1999r.

Przyroda Kociewia Starogardzkiego, pod redakcją K. Cherek, Starogard Gdański 2002r.

Ptaki Europy, A. Van Den Berg i inni, W-wa - 2003r.

Ptaki łatwe i pewne rozpoznawanie - Olsztyn 2007r.

Ptaki Przewodnik, K. Richarz, A. Puchta - Muza 2006r.

Razem łatwiej. Informator o kwidzyńskich organizacjach pozarządowych, Kwidzyn 2003r.

Rekowo i okolice. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny, K. Gos, J. Szmeja, Bytów 2000r.

Rośliny chronione w Polsce, A. i W. Bilińscy, Wideograf II, Chorzów 2008r.

Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie Parków Narodowych, Stowarzyszenie Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi, Mosina 2002r.

Sieć Natura 2000. 10 pytań ? 10 odpowiedzi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004r.

Skarby przyrody i krajobrazu Polski, R. Olaczek ? Multico 2008r.

Skąd się bierze woda w kranie? Pod redakcją Antoniego Bochena,

Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, M.Żygadło ? Poznań 2001r.

Spotkania z przyrodą ? Las, W-wa 2007r.

Spotkania z przyrodą ? Owady, W-wa 2007r.

Spotkania z przyrodą ? Rośliny i zwierzęta, W-wa 2006r.

Tradycyjne sady przydomowe, pod redakcją R. Sobieralskiej i J. Pająkowskiego, Świecie 2008/2009

Trzysta sześćdziesiąt pięć odkryć, A. Korolowa i G. Kuczyniowa, "Eko-Inicjatywa" ? Kwidzyn 2007r.

Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, T. Walkowicz - Kraków 2002r.

Udostępnianie Zasobów Przyrodniczych Borów Tucholskich Poprzez Aktywną Edukację Ekologiczną, A. Grzywacz i in, Chaarzykowy, 2003r.

Wdzydzki Park Krajobrazowy, M.Blok, Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 2009r.

Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym ?Dolina Radości?, TPK 2005r.

Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym ?Wejherowo - Rumia?, TPK 2005r

Wielki atlas drzew i krzewów, J. Mayer i inni, Delta

Wielkie przygody małej kropelki wody, E. Zubrzycka - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wisła dzika rzeka, Lubelskie Towarzysztwo Ornitologiczne, Lublin 2012r.

Zadrzewienia śródpolne ? ważny element tradycyjnego rolnictwa na Żuławach Wiślanych, J. Bulak, S. Nowakowski, W. Woch, Stegna 2010r.

W poszukiwaniu dobrych praktyk. Atlas inicjatyw lokalnych, Krajowy Ośrodek EFS

Zalesianie terenów porolnych, J. Zajączkowski - W-wa 1999r.

Zielonymi ścieżkami powiatu kwidzyńskiego, E. Romanow ? Pękal, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Zwierzęta chronione w Polsce, Ł. Trząski, Videograf II

Żuławy delty Wisły na przełomie tysiącleci, Zeszyt I, K. Strupińska, B. Pulka, M. WitoNski, Ecobaltic 2001r.